Lithografie is een vlakdruktechniek waarmee hele fijne grijs gradaties gedrukt kunnen worden. De drager van de tekening is een bepaald type kalksteen of een metalen plaat. De techniek draait om de tegenstelling tussen vet en water.

Drukken met lithografie

Bij het selecteren van de steen is het belangrijk na te gaan of deze vlak is. De preparatie begint met het verwijderen van een vorig vetbeeld met grof carborundum (metaalpoeder). Vervolgens wordt de steen verder gegreind met fijner carborundum en vetgevoelig gemaakt door deze te behandelen met azijn. Op de vetgevoelige steen wordt met een vet materiaal getekend of geschilderd. Voor tekenen gebruik je lithokrijt en voor schilderen tusche. Vervolgens wordt de steen tweemaal geprepareerd met een mengsel van Arabische gom en salpeterzuur. De 1e preparatie is voor het “bevestigen” van de tekening in de steen. Tijdens de 2e preparatie vervang je het getekende beeld door het beeld in peninkt (oprol inkt). Nu is duidelijk hoe het beeld eruit gaat zien en kunnen eventuele ongewenste delen weggehaald worden. Daarna wordt de steen opnieuw behandeld met etsgom en hiermee zijn de preparaties afgerond.

Bij drukken vervang je de peninkt door drukinkt. Deze handeling komt overeen met de 2e preparatie maar dan zonder behandeling met etsgom. De steen is vochtig tijdens het drukken. De steen wordt langzaam ingerold met drukinkt. Na het verwijderen van de peninkt is er een “vetbeeld” achtergebleven. Hier trekt het water weg en hecht de vette inkt zich aan het beeld. Vervolgens druk je af. Het beeld moet langzaam opgebouwd worden om te voorkomen dat de steen nuances verliest. Dit doe je door testdrukken te maken op verschillende papiersoorten. Wanneer de steen goed drukt wordt begonnen met het drukken van je oplage.

Materialen
In onze werkplaats zijn materialen te verkrijgen zoals lithostenen in verschillende maten, lithokrijt, tusche, carborundum, Arabische gom, salpeterzuur en diverse inkten en papiersoorten.

Bij groot formaat wordt in overleg gebruikt gemaakt van lithokrijt en tusche.

Tijdspad
Bespreek voorafgaand aan je project het tijdspad met één van onze adviseurs.

Tijdsindicatie

Greinen steen gemiddeld 1 dagdeel
Tekenen/schilderen gemiddeld 1 dagdeel
Steen laten rusten gemiddeld 1 nacht
1e preparatie gemiddeld 1 dagdeel
2e preparatie gemiddeld 1 dagdeel
Drukken afhankelijk van oplage, start in de ochtend

Voorbereiding
We nodigen je graag uit voor een gesprek om te kijken wat we voor je kunnen betekenen. Indien we je verder kunnen helpen bespreken we vervolgens je traject.

Make us meet

Investering
Download de prijslijsten voor de actuele kosten voor gebruik van de werkplaats en elektra. De prijzen voor materialen zijn op te vragen bij de werkplaats.