Stichting Make Eindhoven is gekwalificeerd als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Adres: zie Contact
Bestuur: zie Over ons

Stichting Beeldenstorm en Stichting Grafisch Atelier Daglicht zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. ‘Make Eindhoven’ is sinds 2020 de nieuwe naam van Beeldenstorm/Daglicht.

RSIN-nummer 805749822
EORI-nummer NL805749822
BTW-nummer NL805749822B01

Doelstelling en missie
Statutair doel van Make Eindhoven is het ondersteunen en stimuleren van activiteiten ten behoeve van kunstproductie, onderzoek en experiment. We doen dit door begeleiding, ruimte, kennis en faciliteiten aan te bieden voor onderzoek en experiment aan creatieve makers uit de cultuursector en het bedrijfsleven. Daarnaast door kennis en faciliteiten aan te bieden aan deelnemers van educatie projecten, op mbo, hbo en universitair niveau.

We stimuleren onderzoek naar mogelijke recycling en upcycling van de toe te passen materialen. Daarmee dienen we het algemeen belang. We kijken met een brede blik naar onze omgeving en werken daarmee samen. Allereerst met instellingen die een soortgelijk activiteitenpakket hebben en vervolgens met aanverwante instellingen. Uiteindelijk willen we ons ook kunnen profileren als open-source kenniscentrum.

Make Eindhoven ziet het als haar missie om vernieuwing in kunst en design te bevorderen, door creatieve makers te stimuleren om nieuwe wegen te exploreren. Daarbij zijn duurzaamheid, recycling en upcycling belangrijke kernwaarden. Waar mogelijk voeren we bovendien beleid op het gebied van de Code Culturele Diversiteit. Onze werkplaatsen zijn voor iedereen toegankelijk en we werken actief samen met verschillende onderwijsinstellingen, waardoor we een grote groep jongeren, van cultureel zeer diverse pluimage, kennis laten maken met de mogelijkheden van de grafische kunst, glas, keramiek, kunststoffen en metaal. Als erkend leerbedrijf bieden we ook stageplaatsen aan studenten van vakopleidingen.

Code Cultural Governance
Stichting Make Eindhoven onderschrijft de acht principes en aanbevelingen zoals beschreven in de Code Cultural Governance. We hebben dit vastgelegd in, en passen dit toe conform de statutenwijziging en het bestuurs- en directiereglement van 31 december 2014.

1. Besturen door directie én bestuur
2. Toezicht houden door bestuur op directie en bestuur onderling
3. Verantwoording afleggen intern door directie aan door bestuur en bestuur onderling, extern via jaarverslag

Beloningsbeleid
In ons beloningsbeleid voor periode 2021-2024 streven we naar het volgen van de richtlijn functie- en loongebouw kleine en middelgrote presentatie-instellingen voor beeldende kunst. Het bestuur werkt geheel onbezoldigd.