We beschikken over een uitgebreide collectie aan professionele kennis en kunde; de basis waar vanuit we onze facilitering en ondersteuning kunnen realiseren. De 3 aspecten die we hierin onderscheiden zijn: kenniswerving, kennisdeling en kennisborging.

Kenniswerving
Behalve dat onze adviseurs al beschikken over gedegen techniek- en materiaalkennis wordt regelmatig externe kennis ingehuurd. En uiteraard brengt de maker zelf ook de nodige kennis mee. Zo breiden we onze basiskennis uit en kunnen we makers beter van dienst zijn.

Kennisdeling
De kennis van onze adviseurs wordt 1-op-1 gedeeld met de diverse gebruikers: makers, onderwijs en anderen. Daarnaast delen we kennis met collega-instellingen, bedrijven, externe deskundigen, etc.

Kennisborging
Borging van kennis heeft een tweeledig doel: kennis blijft in de werkplaats aanwezig en kan gedeeld worden met gebruikers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Daar is deze kennisbank een belangrijk onderdeel van.

Onze analoge én digitale kennisbank is een element in groei, welke we in de loop van de tijd aanvullen en uitbreiden met als doel Make Eindhoven te profileren als open-source kenniscentrum.

Tentoonstellingswand van Metallotheek