Bij casten starten we vanuit een wasmodel. Op dit wasmodel wordt de glasmal gevormd. Deze mal wordt gemaakt van een mengsel van gips en kwarts. Als de mal is uitgehard, wordt het wasmodel met stoom uit de mal gesmolten. Na droging is de mal klaar voor gebruik.

In een open of gesloten mal smelten we brokken of gemalen glas. Bij een open mal wordt het glas direct in de mal gestapeld en tijdens het verhitten in de oven vloeit het glas uit. Bij een gesloten mal wordt het glas in een container (gipsen trechter of aardenwerken bloempot) gestapeld, die boven een gietopening van de mal wordt gezet. Tijdens het verhitten stroomt het glas in de mal door het gat in de bodem van de container.

Casten van glas

Waar het glas tegen het materiaal van de mal aankomt zal het glas enigszins gematteerd zijn (gipsmal) of een sterkere structuur hebben (casting-board): het glas neemt de oppervlaktestructuur van het malmateriaal over.

Soorten glas
We maken bij voorkeur gebruik van Bullseye glas; het enige merk waarbij verschillende kleuren compatible zijn. Voor casten gebruiken we soms ook Banas glas. Dit glas is niet compatible en daarom moet het te gebruiken glas uit dezelfde batch afkomstig zijn. Het is mogelijk eigen glas te gebruiken. We kunnen dan geen garantie geven op het resultaat.

Tijdspad
Bespreek voorafgaand aan je project het tijdspad met één van onze adviseurs. We hebben geen glas op voorraad. We bestellen glas per project. Houd rekening met een levertijd die kan oplopen naar gelang de gangbaarheid van het glas (minder gangbaar = langere levertijd).

Tijdsindicaties

Wasmodel maken en uitstomen enkele dagen, afhankelijk van maat
Drogen glasmal 1 tot enkele weken
Oventijd object hangt af van dikte
Max. 5 cm dik: 3 dagen
Max. 10 cm dik: 8 dagen
Max. 20 cm dik: 30 dagen

Voorbereiding
We nodigen je graag uit voor een gesprek om te kijken wat we voor je kunnen betekenen. Indien we je verder kunnen helpen bespreken we vervolgens je traject. Bij casten starten we vanuit een wasmodel. Je kunt zelf een (het liefst hol) wasmodel aanleveren. Heb je een model in een ander materiaal? Dan kun je bij ons met een mal van gips of siliconenrubber een wasmodel gieten.

Make us meet

Investering
Download de prijslijsten voor de actuele kosten voor gebruik van de werkplaats, oven en elektra. De prijzen voor materialen (wasmodel, glasmal en glas) zijn op te vragen bij de werkplaats. Een indicatie van de prijs van glas: Bullseye Crystal Clear cullets kost ongeveer € 15,- per kg. Het soortelijk gewicht van glas is 2,5 kg/liter.