Ieder jaar selecteert Make Eindhoven 4 kunstenaars voor een werkperiode. Zij krijgen 60 dagen lang beschikking over onze werkplaatsen en bijbehorende faciliteiten, een budget voor materiaal en instructie en ondersteuning van onze adviseurs.

Praktisch
Een voorwaarde is dat de kunstenaar de mogelijkheden van alle werkplaatsen (grafisch, glas en metaal) verkent. De indeling van de werkperiode bepaalt de aanvrager zelf; deze kan aaneengesloten of onderbroken zijn. Alle werkperiodes starten in januari en lopen uiterlijk tot december van datzelfde jaar.

Deelname
Oproepen voor een Open Call (incl. voorwaarden en aanmeldtermijn) verschijnen via onze nieuwsbrief, social media en kunstvakbladen. Een externe commissie selecteert de kunstenaars op basis van portfolio en een planvoorstel.

Maker in actie in onze metaalwerkplaats