Voor 2021 selecteren we 4 kunstenaars voor een werkperiode. Zij krijgen 60 dagen lang beschikking over onze werkplaatsen en bijbehorende faciliteiten, een budget voor materiaal, een honorarium en instructie en ondersteuning van onze adviseurs.

Praktisch
Een voorwaarde is dat de kunstenaars de mogelijkheden van alle werkplaatsen (grafisch, glas en metaal) verkennen. De indeling van de werkperiode bepaalt de aanvrager zelf; deze kan aaneengesloten of onderbroken zijn. De periodes starten per 1-1-2021 en lopen tot uiterlijk 31-12-2021.

Deelname
Stuur je voorstel, een CV met portfolio (max 10 afb.) en een korte motivatie naar: make@makeeindhoven.nl onder vermelding van ‘Open Call 2021’. Voorstellen kunnen t/m 1-12-2020 worden ingediend.

Mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Maker in actie in onze metaalwerkplaats