Onder de naam LONG TERM SHORT STAY werken De FabriekUnited CowboysBaltan Laboratories en Make Eindhoven samen om een discipline overstijgend residentieprogramma aan te bieden in Eindhoven.

In gesprek met elkaar
Het programma biedt mogelijkheden voor conceptontwikkeling, productie, reflectie en presentatie. We richten ons met dit programma op makers die zich in hun werk verhouden tot een maatschappelijke context en zich verder willen ontwikkelen in de manier waarop zij – via hun werk – het gesprek willen aangaan met elkaar en met het publiek.

Open oproep
We dagen makers (kunstenaars, ontwerpers, perfomers, en elke andere discipline) uit om samen een concept te ontwikkelen voor een multidisciplinair project en dit te realiseren door inzet van de samenwerkende instellingen. Voor deze editie worden vier makers geselecteerd.

Wat verwachten we?
We verwachten dat een maker openstaat voor:

– Samenwerking met andere makers
– Discipline overstijgende projecten
– Werken rondom maatschappelijke thema’s

Programma
Het programma start in september 2024 en bestaat uit:

– Een aantal (online) sessies waarin een kennismaking tussen de deelnemers en elkaars praktijk centraal staan.
– Twee werkperiodes van twee weken in Eindhoven in november (4-11 t/m 15-11) en december (2-12 t/m 13-12). De focus ligt op de productie van het te presenteren werk.
– Het traject wordt afgerond met een publieke presentatie van het gezamenlijke werk in december 2024. De vorm van de presentatie is vrij en wordt bepaald door de geselecteerde deelnemers. Dit kan bijvoorbeeld een performance, expositie, workshop of een combinatie zijn.

Vergoeding
Voor geselecteerde deelnemers is het volgende budget per persoon beschikbaar: €1.750,- honorarium en €1.000,- materiaal budget voor de ontwikkeling van het te presenteren werk. Voor de twee werkperiodes in Eindhoven is een accommodatie voorzien en de reiskosten hiervoor worden door het project betaald.

Aanmelden
Interesse? Meld je aan via longtermshortstay@gmail.com onder vermelding van Long Term Short Stay.

Stuur een:
– CV
– Motivatie waarin je aangeeft hoe je in de residentie periode discipline overstijgend wilt werken en hoe de expertises van de initiërende instellingen (De Fabriek, Baltan, United Cowboys, Make Eindhoven) daarbij ingezet kan worden (max 2 A4).
– Een portfolio met daarin maximaal 5 relevante projecten (max 5 A4).

Aanmelden kan t/m 13 mei 2024, uiterlijk 23:59 uur.

Samenwerkende instellingen
De FabriekUnited CowboysBaltan Laboratories en Make Eindhoven bieden een discipline overstijgend residentieprogramma aan in Eindhoven.

Make Eindhoven
Make Eindhoven biedt drie werkplaatsen onder één dak met faciliteiten voor onderzoek en experiment met materialen en technieken op het gebied van metaalgieten, glastechnieken en grafische technieken. Make Eindhoven ziet het als haar missie
om vernieuwing in kunst en design te bevorderen en initieert een aantal programma’s waarin creatieve makers ruimte krijgen om nieuwe wegen te exploreren.

United Cowboys
United Cowboys is een collectief van internationale kunstenaars onder leiding van een toegewijd artistiek team, dat multidisciplinaire voorstellingen creëert, op de grens van dans, performance, muziek, video en installatiekunst, die over de hele wereld te zien zijn. United Cowboys wordt geleid door Pauline Roelants en Maarten Van der Put, die ook curator zijn van het Art House – hun werkruimte, een creatieve productieruimte voor kunstenaars uit verschillende disciplines en een platform voor samenwerking en onderzoek, waar zowel lokale als internationale projecten en
kunstenaars terecht kunnen.

De Fabriek
De Fabriek ondersteunt kunstenaars door ruimte, tijd en middelen te bieden om hun werk te ontwikkelen, te creëren en te presenteren. Gedreven door het besef dat onze complexe, snel veranderende samenleving voor ongekende sociale, ecologische en technologische uitdagingen staat, onderzoekt en exploreert De Fabriek nieuwe mogelijkheden om deze uitdagingen aan te gaan. Kunst fungeert daarbij als kader en als katalysator.

Baltan Laboratories
Baltan Laboratories is een cultureel indisciplinair lab dat kunst en ontwerp projecten initieert en ondersteunt die zich richten op maatschappelijke vraagstukken. We doen dit door middel van een relationele aanpak, waarbij we ruimtes en formats creëren om een andere manier van leven te oefenen: hoopvolle en kritische ruimte, formats die emanciperen en confronteren, en ruimtes die ons inspireren om te handelen. Baltan organiseert o.a. residentie programma’s en biedt individuele makers ruimte voor de ontwikkeling van hun projecten.

Long Term Short Stay program 2024